Hinnakiri

Kuulutuste hinnad kinnitatud juhatuse otsusega 27.04.2012.a.:

Kuulutus kuni 500 tähemärki:

Liidu liikmele tasuta
mitteliikmele  15 EUR, millele lisandub käibemaks.

Kuulutus enam kui 500 tähemärki:

Liidu liikmele 10 EUR, millele lisandub käibemaks.

Kuulutus seatakse üles pärast arve väljastamist ning tasumist nädala jooksul ning hoitakse üleval kaks kuud.