Juhatus

ELKL juhatus on 6-liikmeline.

Ants Kuks : Juhatuse esimees


Ants Kuks

Juhatuse esimees

ants.kuks@gmail.com
Ell Sellis : Juhatuse aseesimees


Ell Sellis

Juhatuse aseesimees

selliseell@gmail.com
Mats Meriste : Juhatuse liige


Mats Meriste

Juhatuse liige

mats@maavillane.ee
Priit Hinto : Juhatuse liige


Priit Hinto

Juhatuse liige

latikatalu@gmail.com
Rainis Ruusamäe : Juhatuse liige


Rainis Ruusamäe

Juhatuse liige

rainis@eestilammas.ee
Taavi Eigo : Juhatuse liige


Taavi Eigo

Juhatuse liige

taavi.eigo@gmail.com