Teenuste hinnakiri

Kinnitatud Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu juhatuse 02.06.17 koosoleku otsusega

Teenus Ühik Hind (€)*
Jõudluskontrolliteenuse tasu (kord aastas, arvestuse aluseks on üle-aastaste loomade arv, kes on jõudluskontrollis 1. jaanuari seisuga, 2017. aastal erandina 5. septembri seisuga) Üle-aastane
lammas või kits
1.-/loom;
2017. aastal erandina 0,50/loom
Jõudluskontrolli alustustasu (jõudluskontrolli teenusega liitumise aastal ja/või iga-aastaselt kord aastas, juhul kui jõudluskontrolliteenuse kasutaja karjas on alla 10 jooksval aastal aretustoetuse all oleva looma) Aasta 150.- (ELKL liige)
300.- (mitteliige)
Aretusprogrammi Pässu 2.0 kasutamine (kord aastas) Aasta 15.-
Maedi-visna seireprogrammis osalemine Kasvataja maksab kõik kulud laboratooriumi arve põhjal esitatud arve alusel.

* hindadele lisandub käibemaks