Infopäev lambakasvatajatele – Karja tervis

Laen kaarti....

Kuupäev/kellaaeg
30.10.2018
10:00 - 15:00

Toimumiskoht
Prandi Külamaja

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames ja on sihtrühmale tasuta.

Ajakava:
Infopäeva pikkus 4 ak tundi.
Infopäeval räägitakse karja haldusest karjamaal- ja laudatingimustel nakkushaiguste ja parasiitide leviku tõkestamiseks ja nende leviku kontrolli all hoidmisest.
Muuhulgas tutvustatakse Inglismaa häid ja halbu kogemusi.
10.00 – 10.30 Kogunemine, registreerimine
10.30 – 12.00 Õppetöö
12.00 – 12.45 Paus
12.45 – 14.15 Õppetöö
14.15 – 15.00 Arutelu. Kokkuvõtted

Ettekanne on ingliskeelne, tõlgib Katrin Tähepõld.

Lektor: James Patrick Crilly ( MA VetMB CertAVP DipECSRHM MRCVS, Larkmead Veterinary
Group, Cholsey, Oxfordshire, UK). Info lektori kohta

Infopäevast võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevad füüsilisest isikust ettevõtjad ja tema töötajad, eraõigusliku juriidilise isiku osanikud, aktsionärid, liikmed, juhtorgani liikmed ja tema töötajad, metsa majandamisega tegelevad füüsilised isikud ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevad avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liikmed või töötajad. Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.
Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määrus 28.04.2016 nr.46 (muutmine vastu võetud
24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 ).

Registreerimine kuni 25. oktoober 2018 lingil
https://docs.google.com/forms/d/1BQoEb7KXK_mhMMimB7G10c-X-pe-0abEtgdkg4Ll7Gc/

Teave infopäeva kohta: Tel 513 6242