18.06.2021 toimus ELKL liikmete üldkoosolek Märjal

MTÜ Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu liikmete üldkoosolek toimus reedel, 18. juunil 2021. aastal algusega kell 11.00 Tartumaal Märjal (Aretuse 2). Kvoorum saadi kokku 40 häälega. Koosolekut juhatas põhikirja järgi juhatuse esimees Urmas Aava, koosolekut protokollis Kadri Tali. Häältelugemiskomisjoni valiti Taavi Ustav ja Anu Hellenurme. Lisaks plaanitud päevakorrale tegi lühikese ettekande koostööst Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga Anu Hellenurme.

Koosolekul esitas 2020. aasta tegevusaruande ELKL tegevjuht Vallo Seera. Juhatuse esimees Urmas Aava esitles 2020. aasta finantsaruannet ja tutvustas 2020. aasta eelarve täitmist. Juhatuse esimees Urmas Aava tutvustas ka 2021. aasta eelarve kava. 2020. aasta aretusalasest tegevusest andis ülevaate tegevjuht Vallo Seera, samuti tutvustati 2021. aasta tegevuskava.

2020. aasta kohta revisjonikomisjoni ettekande luges ette Ell Sellis.

Üldkoosolek hääletas ühehäälselt 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamise ja 2021. aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamise poolt.

Kuna senisel ELKL juhatusel täitus kolm aastat, siis korraldati uue juhatuse valimine. Juhatusse kandideeris Kusti Aavik, Marge Salumäe, Urmas Aava, Taavi Eigo, Ell Sellis, Priidu Veersalu, Hugo Vaino ja Kadri Tali. Hääletuse tulemusena osutusid ELKL uude juhatusse valituks Kadri Tali, Ell Sellis, Urmas Aava, Hugo Vaino, Priidu Veersalu, Kusti Aavik ja Marge Salumäe. Soovime uuele juhatusele tublit koos töötamist ja edukat koostööd!