Eesti lammaste arv on drastiliselt vähenenud

20. veebruari seisuga oli Eestis 50 623 lammast  ja 1568 lambakasvatajat.

Kitsesid oli 3577 ning kitsekasvatajaid 445.