Teenuste hinnakiri

Kinnitatud Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu juhatuse 10.05.2018 koosoleku otsusega

Teenus Ühik Hind (€)*
Jõudluskontrolliteenuse tasu (kord aastas, arvestuse aluseks on üle-aastaste loomade arv, kes on jõudluskontrollis 1. jaanuari seisuga) Üle-aastane
lammas või kits
0,50/loom
Jõudluskontrolli alustustasu (jõudluskontrolli teenusega liitumise aastal) Aasta 150.- (ELKL liige)
300.- (mitteliige)
Jõudluskontrolli alustustasu (jõudluskontrolli teenusega liitumise aastal, juhul kui karja on ostetud vähemalt 10 juba Pässus jõudluskontrollialuste loomadena arvel olevat looma) Aasta 50.- (ELKL liige)
100.- (mitteliige)
Jõudluskontrolli lisatasu (iga-aastaselt kord aastas, juhul kui jõudluskontrolliteenuse kasutaja karjas on alla 10 jooksval aastal aretustoetuse all oleva looma) Aasta 100.- (ELKL liige)
200.- (mitteliige)
Aretusprogrammi Pässu 2.0 kasutamine (kord aastas) Aasta 15.- (ELKL jõudluskontrolli teenuse kasutajad)
50.- (karjaraamatuna kasutajad)**
Maedi-visna seireprogrammis osalemine Kasvataja maksab kõik kulud laboratooriumi ja saatmiskulude arvete põhjal esitatud arve alusel
Kaalumine 100 päeva massi määramiseks ELKL jõudluskontrolliteenuse kasutajatele tasuta

* hindadele lisandub käibemaks
** lisandub 10-päevane tasuta prooviperiood (ilma tehnilise toeta)