ARETUS

Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit omab tegevusluba tegutsemiseks:

  • Eesti tumedapealise lambatõu tõuraamatu pidajana 2021-2026 a;
  • Eesti tumedapealise lambatõu jõudluskontrolli läbiviijana 2021-2026 a;
  • Eesti valgepealise lambatõu tõuraamatu pidajana 2021-2026 a;
  • Eesti valgepealise lambatõu jõudluskontrolli läbiviijana 2021-2026 a.
  • Dorperi lambatõu tõuraamatu pidajana 2018-2024 a;
  • Dorperi lambatõu jõudluskontrolli läbiviijana 2018-2024 a;
  • Lleyni lambatõu tõuraamatu pidajana 2018-2024 a;
  • Lleyni lambatõu jõudluskontrolli läbiviijana 2018-2024 a;
  • Tekseli lambatõu tõuraamatu pidajana;
  • Tekseli lambatõu jõudluskontrolli läbiviijana;
  • Eesti maatõugu lamba tõuraamatu pidajana 2021-2031;
  • Eesti maatõugu lamba jõudluskontrolli läbiviijana 2021-2031.

Eesti tumedapealise lambatõu aretusprogramm 2021-2026

Eesti valgepealise lambatõu aretusprogramm 2021-2026

Dorper aretusprogramm 2018-2024

Lleyn aretusprogramm 2018-2024

Jõudluskontrolli kord lleyni ja dorperi lambatõule 2018-2024

Tekseli aretusprogramm

Eesti maatõugu lamba aretusprogramm 2021-2031