ARETUS

Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit omab tegevusluba tegutsemiseks:

  • Eesti tumedapealise lambatõu tõuraamatu pidajana 2015-2021 a;
  • Eesti tumedapealise lambatõu jõudluskontrolli läbiviijana 2015-2021 a;
  • Eesti valgepealise lambatõu tõuraamatu pidajana 2015-2021 a;
  • Eesti valgepealise lambatõu jõudluskontrolli läbiviijana 2015-2021 a.
  • dorperi lambatõu tõuraamatu pidajana 2018-2024 a;
  • dorperi lambatõu jõudluskontrolli läbiviijana 2018-2024 a;
  • lleyni lambatõu tõuraamatu pidajana 2018-2024 a;
  • lleyni lambatõu jõudluskontrolli läbiviijana 2018-2024 a.

Eesti tumedapealise lambatõu aretusprogramm 2015-2021

Eesti valgepealise lambatõu aretusprogramm 2015-2021

Dorper aretusprogramm 2018-2024

Lleyn aretusprogramm 2018-2024

Jõudluskontrolli kord lleyni ja dorperi lambatõule 2018-2024

Tekseli aretusprogramm