ARETUS

Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit omab tegevusluba tegutsemiseks:

  • Eesti tumedapealise lambatõu tõuraamatu pidajana 2021-2026 a;
  • Eesti tumedapealise lambatõu jõudluskontrolli läbiviijana 2021-2026 a;
  • Eesti valgepealise lambatõu tõuraamatu pidajana 2021-2026 a;
  • Eesti valgepealise lambatõu jõudluskontrolli läbiviijana 2021-2026 a.
  • Dorperi lambatõu tõuraamatu pidajana 2018-2024 a;
  • Dorperi lambatõu jõudluskontrolli läbiviijana 2018-2024 a;
  • Lleyni lambatõu tõuraamatu pidajana 2018-2024 a;
  • Lleyni lambatõu jõudluskontrolli läbiviijana 2018-2024 a;
  • Tekseli lambatõu tõuraamatu pidajana;
  • Tekseli lambatõu jõudluskontrolli läbiviijana;
  • Eesti maatõugu lamba tõuraamatu pidajana 2021-2031;
  • Eesti maatõugu lamba jõudluskontrolli läbiviijana 2021-2031;
  • Sinise tekseli lambatõu tõuraamatu pidajana 2022-2032;
  • Sinise tekseli lambatõu jõudluskontrolli läbiviijana 2022-2032;
  • Dorseti lambatõu tõuraamatu pidajana 2022-2032;
  • Dorseti lambatõu jõudluskontrolli läbiviijana 2022-2032;
  • Kihnu maalamba tõuraamatu pidajana;
  • Kihnu maalamba jõudluskontrolli läbiviijana;
  • Gotlandi tõugu lamba tõuraamatu pidajana ;
  • Gotlandi tõugu lamba jõudluskontrolli läbiviijana .

Eesti tumedapealise lambatõu aretusprogramm 2021-2026

Eesti valgepealise lambatõu aretusprogramm 2021-2026

Dorper aretusprogramm 2018-2024

Lleyn aretusprogramm 2018-2024

Jõudluskontrolli kord lleyni ja dorperi lambatõule 2018-2024

Tekseli aretusprogramm

Eesti maatõugu lamba aretusprogramm 2021-2031

Sinise tekseli aretusprogramm 2022-2032

Dorseti aretusprogramm 2022-2032

Kihnu maalamba aretusprogramm

Kihnu maalamba jõudluskontrolli pidamise kord

Gotlandi lamba aretusprogramm