Lamba- ja kitsesektori huvide esindamine

Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu esindajad osalevad põllumajandus- ja toidusektori komisjonide ja kodade töös:

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN)
Esindaja: juhatuse esimees Urmas Aava

Põllumajandus ja kalandusvaldkonna arengukava (PÕKA) 2030
Esindajad: juhatuse esimees Urmas Aava, juhatuse liige Ell Sellis, tegevjuht Vallo Seera

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajanduse grupp
Esindaja: tegevjuht Vallo Seera

Põllumajandus-Kaubanduskoja mahetoimkond
Esindaja: tegevjuht Vallo Seera

Maaelu Edendamise Sihtasutuse Nõuandeteenistuse nõuandev koda
Esindaja: tegevjuht Vallo Seera

Põllumajandus- ja Toiduameti kliendinõukoda
Esindaja: tegevjuht Vallo Seera

Mahepõllumajanduse Koostöökogu
Esindajad: juhatuse liige Ell Sellis ja tegevjuht Vallo Seera

Keskkonnaministeeriumi töökohtumised
Teemad: looduskaitseseaduse muutmine, kiskjakahjude kompenseerimise ja kahjude ennetamise kompenseerimise tõhustamine
Esindajad: juhatuse esimees Urmas Aava, juhatuse liige Ell Sellis, tegevjuht Vallo Seera