Lamba- ja kitsesektori huvide esindamine

Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu esindajad osalevad põllumajandus- ja toidusektori komisjonide ja kodade töös:

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN)
Esindaja: juhatuse esimees Urmas Aava

Põllumajandus ja kalandusvaldkonna arengukava (PÕKA) 2030
Esindajad: juhatuse esimees Urmas Aava, juhatuse liige Ell Sellis, tegevjuht Katrin Tambet, aretustöö koordinaator Katrin Tähepõld

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajanduse grupp
Esindaja: tegevjuht Katrin Tambet

Põllumajandus-Kaubanduskoja mahetoimkond
Esindaja: juhatuse aseesimees Mats Meriste

Maaelu Edendamise Sihtasutuse Nõuandeteenistuse nõuandev koda
Esindaja: tegevjuht Katrin Tambet

Veterinaar- ja Toiduameti kliendinõukoda
Esindaja: aretustöö koordinaator Katrin Tähepõld

Mahepõllumajanduse Koostöökogu
Esindajad: juhatuse liige Ell Sellis ja tegevjuht Katrin Tambet

Keskkonnaministeeriumi töökohtumised
Teemad: looduskaitseseaduse muutmine, kiskjakahjude kompenseerimise ja kahjude ennetamise kompenseerimise tõhustamine
Esindajad: juhatuse esimees Urmas Aava ja juhatuse liige Ell Sellis