Jõudluskontrolliga alustamine

1) Saatke Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidule (ELKL) aadressil kontor@lammas.ee avaldus, vormi leiate siit.
2) Lisage avaldusele oma karjas olevate lammaste nimekiri, soovitavalt koos tõu ja sünniajaga. Lammaste sünniandmete puudumine ei ole jõudluskontrolliga alustamisel takistuseks.
3) Lugege läbi ka kinnitatud aretusprogrammid ning valige välja sobiv programm. Juhul kui Teie lammastele vastavat aretusprogrammi (veel) ei ole, ei ole see takistuseks jõudluskontrolli tegemisel.
4) Järgneb farmikülastus aretustöö koordinaatori poolt ja selle käigus esimene jõudluskontrolli koolitus.
5) Koolituse läbinule väljastatakse liidu poolt jõudluskontrolli andmekoguja tunnistus ning luuakse aretuse andmebaasi Pässu 2.0 kasutajakonto. Vajadusel osutab liit jõudluskontrolli andmete kogujale andmebaasi kasutajatuge.
6) Farmikülastuse järgselt allkirjastatakse ka jõudluskontrolli kokkulepe liidu ja kasvataja vahel.
7) Järgneb regulaarne jõudlusandmete kogumine programmi Pässu 2.0 abil, mis algab paaritusregistri täitmisest. Soovitav on alustada jääraga, kelle põlvnemine on registreeritud.