Jõudluskontrolliga alustamine

1) Kui te ei ole veel Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu liige ja soovite alustada jõudluskontrolliga, siis palun saatke esmalt avaldus liiduga liitumiseks (https://lammas.ee/?page_id=45) ja seejärel saatke Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidule (ELKL) aadressil kontor@lammas.ee avaldus jõudluskontrolliga liitumiseks. Vormi leiab siit: Jõudluskontrolliga liitumise avaldus ELKL
2) Lisage avaldusele oma karjas olevate lammaste nimekiri, soovitavalt koos tõu ja sünniajaga. Lammaste sünniandmete puudumine ei ole jõudluskontrolliga alustamisel takistuseks.
3) Lugege läbi ka kinnitatud aretusprogrammid ning valige välja sobiv programm. Juhul kui Teie lammastele vastavat aretusprogrammi (veel) ei ole, ei ole see takistuseks jõudluskontrolli tegemisel.
4) Järgneb farmikülastus aretustöö koordinaatori poolt ja selle käigus esimene jõudluskontrolli koolitus.
5) Koolituse läbinule väljastatakse liidu poolt jõudluskontrolli andmekoguja tunnistus ning luuakse aretuse andmebaasi Pässu 2.0 kasutajakonto. Vajadusel osutab liit jõudluskontrolli andmete kogujale andmebaasi kasutajatuge.
6) Farmikülastuse järgselt sõlmitakse jõudluskontrolli kokkulepe kasvataja ja liidu vahel.
7) Järgneb regulaarne jõudlusandmete kogumine programmi Pässu 2.0 abil. Jõudlusandmete kogumine algab paaritusregistri täitmisest. Soovitav on alustada jääraga, kelle põlvnemine on registreeritud.