Maedi-Visna

Maedi-Visna on viirushaigus ehk krooniline progresseeruv pneumoonia

Maedi-Visna ehk krooniline progresseeruv pneumoonia on viirushaigus. Eestis on uuritud lambakarju Maedi-Visna viirushaigusele alates 1999.  aastast.  Maedi-Visna tõrjeprogrammi aluseks on vereproovide võtmine, testimine ning viiruskandjate loomade ning nende järglaste karjast väljaviimine. Maedi-Visna seire- ja tõrjeprogrammiga ühinemine on soovituslik. Registrit karjade Maedi-Visna staatuse kohta peab Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit. Maedi-Visna vaba karja staatus annab suguloomade müügil omanikule teatud müügieelise uurimata ja Maedi-Visna positiivsete karjade ees.

Maedi-Visna seire- ja tõrjeprogrammiga ühinemine on jõudluskontrollikarjadele vabatahtlik. Maedi-Visna uuringute tulemused kajastatakse liidu kodulehel. Jõudluskontrolliga liitunud karjadele on Maedi-Visna uuringud tasuta, tasuda tuleb ainult proovide võtmise eest loomaarstile.

Maedi-Visna seireprogramm

Maedi-visna tõrjeprogrammi skeem

Maedi-visna_karjastaatused-2024