Maedi-Visna

Maedi-visna on viirushaigus ehk krooniline progresseeruv pneumoonia.

Maedi-visna ehk krooniline progresseeruv pneumoonia on viirushaigus. Eestis on uuritud lambakarju  maedi-visna   viirushaigusele   alates   1999.  aastast.  Maedi-visna  tõrjeprogrammi aluseks on vereproovide võtmine, testimine ning viiruskandjate loomade ning nende järglaste karjast väljaviimine. Maedi-visna seire- ja tõrjeprogrammiga ühinemine on soovituslik. Registrit karjade maedi-visna staatuse kohta peab Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit. Maedi-visna  vaba  karja  staatus  annab  suguloomade müügil omanikule  teatud müügieelise uurimata ja maedi-visna positiivsete karjade ees.

Maedi-visna seire- ja tõrjeprogrammiga ühinemine on jõudluskontrollikarjadele vabatahtlik. Maedi-visna uuringute tulemused kajastatakse liidu kodulehel.

Maedi-visna seireprogramm

Maedi-visna tõrjeprogrammi skeem

Maedi-visna-karjastaatused-31.03.2021