Kutse Eesti Lamba ja Kitsekasvatajate Liidu liikmete üldkoosolekule

MTÜ Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit liikmete üldkoosolek toimub laupäeval, 30. märtsil 2019. aastal algusega kell 11.00 Tartumaal, Märjal (Aretuse 2). Registreerumine ja tervituskohv alates kella 10.30st.

PÄEVAKORD:

11.00 – 11.15 Koosoleku rakendamine
– Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
– Häältelugemiskomisjoni valimine ja kinnitamine
– Päevakorra kinnitamine

11.15 – 12.00 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
– Tegevusaruanne – Katrin Tambet
– Finantsaruanne – Urmas Aava
– Revisjonikomisjoni aruanne – Ants Kuks

12.00 – 12.20 Ülevaade aretustegevusest 2018 – Katrin Tähepõld
12.20 – 12.40 2019. aasta tegevuskava – Katrin Tambet
12.40 – 13.10 2019. aasta eelarve kava – Urmas Aava
13.10 – 13.20 Mahepõllumajanduse Koostöökogu liikmeks astumine – Ell Sellis
13.20 – 13.30 Kohapeal algatatud küsimused
13.30 Üldkoosoleku lõpp

13.30 – 14.15 Lõuna

14.15 – 16.00  Ülevaade liha töörühma tööst. Järgneb arutelu / rühmatöö lambalihaturu korrastamise praktiliste lahendusettepanekute teemal. Tööd suunab Mats Meriste.

Kui välja kuulutatud üldkoosoleku toimumise algusajaks ei ole üldkoosolekule kogunenud nõutav arv Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu liikmeid, siis kutsutakse kokku uus üldkoosolek samal päeval, 30. märtsil 2019 algusega kell 11.15 samas kohas.

Koosolekule registreerumine

Volikirja vorm

Lugupidamisega
Urmas Aava
Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu juhatuse esimees