JÕUDLUSKONTROLL

MIS ON LAMMASTE JÕUDLUSKONTROLL?

  • Jõudluskontrollis olevate lammaste jõudlus- ja põlvnemisandmete regulaarne kogumine, salvestamine, säilitamine ja analüüsimine loomade geneetilise väärtuse hindamiseks ning aretusvalikute tegemiseks.

MIKS TEHA LAMBAKARJAS JÕUDLUSKONTROLLI?

  • Jõudluskontroll annab teadmise, millised uted on suurema toodanguga – keda on kasulikum karjas hoida ja kasvatada.
  • Jõudluskontrolliandmete kogumine aretusorganisatsiooni juures annab võimaluse võrrelda oma lammaste andmeid teiste jõudluskontrollis olevate lammastega.
  • Jõudluskontrolliandmete olemasolu võimaldab elusloomade müügil väljastada ostjale andmed uttede viljakuse, tallede kasvukiiruse ja selle kohta, kui palju tallesid 100 ute kohta üles kasvab.
  • Jõudluskontrollis olevale lambale saab aretusorganisatsioon anda põlvnemistunnistuse. Eriti oluline on see lambaid eksportturule müües.

Igale lambakasvatajale on kasulik, kui jõudluskontrollis on rohkem lambaid, sest jõudluskontrolli  tulemuste kasutamine loomade valikul parandab karja kvaliteeti.  Mida rohkem hea kvaliteediga lambaid meil on, seda kergem on neid turustada.