LIIT

Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit (ELKL) on vabatahtlik mittetulundusühing, mis ühendab Eesti Vabariigi lamba- ja kitsekasvatuse arendamisest huvitatud isikuid ja nende ühendusi.

Liit juhindub oma tegevuses Vabaühenduste eetikakoodeksist.

Liidul on 196 liiget (19.07.2024)

Liikmemaksud (alates 01.04.2017):

40€ aastas + 0,10 eurot (10 senti) iga üle-aastase lamba või kitse pealt, kes on 1. jaanuari seisuga PRIA loomade registris.

100€ aastas lamba- ja kitsekasvatusega vahetult mittetegelevatele juriidilistest isikutest liikmetele.

Kui soovid astuda Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu liikmeks, täida palun allolev vorm: