Pässu 2.0

Pässu 2.0 programm võimaldab: 

 • Pidada arvestust oma farmi lammaste üle.
 • Pidada karjatamispäevikut.
 • Pidada veterinaarpäevikut.
 • Pidada arvestust nn praakuttede ja probleemsete lammaste üle.
 • Välja trükkida Põllumajandus-ja Toiduametile sobiva arvestuse ettevõttes kasutatud söötade üle.
 • Teha Põllumajandus-ja Toiduametile, Statistikaametile, Keskkonnaametile jt mistahes kuupäeva seisuga ülevaate ettevõtte lammaste ja nende liikumiste kohta.
 • Koguda lammaste jõudluskontrolli olulisi näitajaid: sünniandmeid, poegimisandmeid, kaalumiste andmeid; programm annab tagasisidet saja päeva massi ja viljakuse kohta.
 • Võrrelda oma lammaste jõudlusandmeid (uttede viljakus, tallede kasvukiirus) teiste lambakasvatajate tulemustega.
 • Liituda aretusprogrammidega, aretusprogrammi nõuetele vastavate suguloomade müügil väljastatakse ostjatele ametlik põlvnemistunnistus.
 • Hinnata lammaste omavahelist sugulust, näiteks paaritusgruppide moodustamisel või jäära ostmise eel. Eelduseks on, et võrreldavad lambad on oma põlvnemisandmetega andmebaasis.
 • Exceli tabelite või kaaluarvuti failide andmeid otse failist programmi üle kanda.