Eesti Lamba- ja Kitsekasvatuse üldkoosolek

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
19.05.2023
12:00 - 17:00

MTÜ Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu liikmete üldkoosolek toimub reedel, 19. mail 2023. aastal algusega kell 12.00 Tartumaal Märjal (Aretuse 2).

Üldkoosoleku päevakord:

12.00–12.15 Koosoleku rakenduslikud protseduurid
• Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
• Häältelugemiskomisjoni valimine ja kinnitamine
• Päevakorra kinnitamine
12.15–13.00 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
• Tegevusaruanne– tegevjuht Mirjam Pikkmets
• Finantsaruanne- juhatuse esimees Urmas Aava
• Revisjonikomisjoni aruanne– revisjonikomisjoni esindaja
13.00–13.10 Ülevaade aretustegevusest 2022. aastal- tegevjuht Mirjam Pikkmets
13.10–13.30 2023. aasta tegevuskava- tegevjuht Mirjam Pikkmets
13.30–14.00 2023. aasta eelarve kava- juhatuse esimees Urmas Aava
14.00-14.30 ELKL juhatuse liikme tagasiastumise avalduse kinnitamine ja uue juhatuse liikme valimine
14.30-15.00 Anu Raud auliikmeks nimetamine
15.00 -15.20 Kohvipaus
15.20–16.30 PRIA ülevaade toetustest 2023 aastal. – Gerli Toom

Kui välja kuulutatud üldkoosoleku toimumise algusajaks ei ole üldkoosolekule kogunenud nõutav arv Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu liikmeid, siis kutsutakse kokku uus üldkoosolek samal päeval 19. mail 2023. aastal algusega kell 12.15 samas kohas.