ELKL ÜLDKOOSOLEK

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
03.05.2024
11:00 - 16:00

ELKL üldkoosolek toimub 03.05.2024 kell 11:00-16:00 Aretuse 2 Märja
alevikus Tartumaal.

Registreerimise link : https://forms.gle/1eHHg39zubSQu2YN8

Päevakord:
11.00–11.45 Tõnu Talvi ettekanne uuest määrusest “ Looma tekitatud kahju
hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise
kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise
täpsustatud ulatus ja kord”
11.45-12.00 Koosoleku rakenduslikud protseduurid
• Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
• Häältelugemiskomisjoni valimine ja kinnitamine
• Päevakorra kinnitamine
12.00-13.30 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine :
• Tegevusaruanne– tegevjuht Mirjam Pikkmets
• Finantsaruanne- juhatuse esimees Urmas Aava
• Revisjonikomisjoni aruanne– revisjonikomisjoni esindaja
Ülevaade aretustegevusest 2023. aastal- tegevjuht Mirjam Pikkmets
ELKL juhatuse valimine ja revisjonikomisjoni valimine
13.30-14:00 Kohvipaus
14:00-15:00 2024. aasta tegevuskava kinnitamine- tegevjuht Mirjam
Pikkmets
2024. aasta eelarve kinnitamine- juhatuse esimees Urmas Aava
ELKL juhatuse liikmete kinnitamine ja revisjonikomisjoni liikmete
kinnitamine
15.00–16.00 Sõnnikumajandamise määruste ülevaade ÜPP strateegiakava
määruste raames ja Keskkonnaameti kontrollide kogemus Ann Riisenberg ja
Liivi Inno

Kui välja kuulutatud üldkoosoleku toimumise algusajaks ei ole
üldkoosolekule kogunenud nõutav arv Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate
Liidu liikmeid, siis kutsutakse kokku uus üldkoosolek samal päeval 03.
mail 2024. aastal algusega kell 12.15 samas kohas.

Kohtumiseni Märjal!