Infopäev Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejalised (lambad/kitsed)

Loading Map....

Kuupäev/kellaaeg
19.03.2019
10:15 - 14:30

Toimumiskoht
Piirsalu Rahvamaja

Infopäeva korraldaja: Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool.

Antud infopäev läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel, osalejatele väljastatakse tunnistus.

Päevakava
10.15 – 10.30 Kogunemine registreerimine
10:30 – 12.00 Loeng
12:00 – 12.30 Paus
12:30 – 14:30 Loeng

Infopäeva eesmärk on tõsta põllumajandusettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud suguloomade ja tallede üleskasvatamisega ( sh ostja ootused lihaloomale ja suguloomale). Käsitletakse peamiseid heaolu halvendavaid tegureid, sh pidamine farmis ja karjamaal.

Lektor Ell Sellis. Konsulent, mahetalunik ja lambakasvataja, ELKL juhatuse liige. Omandanud teadmisi tõulammaste valimisel ja müümisel erinevates Euroopa riikides ja Valgevenes. Osalenud lihalammaste ühismüügis ( kogemused ja teadmised normide ja nõuetega).

Infopäeval osalemiseks palume registreeruda –
https://docs.google.com/forms/d/1MyB8iSSotm9k89893f-JVAleBj2fssObr1MEZOL-wM8/

Infopäev on sihtgrupile tasuta. Infopäevast võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevad füüsilisest isikust ettevõtjad ja tema töötajad, eraõigusliku juriidilise isiku osanikud, aktsionärid, liikmed, juhtorgani liikmed ja tema töötajad, metsa majandamisega tegelevad füüsilised isikud ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevd avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liikmed või töötajad. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46 muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )


Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Info ja küsimused:

Marika Oeselg / Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
tel: +372 513 6242, e-post: marika.oeselg@olustvere.edu.ee