Eesti Lamba-ja Kitsekasvatajate Liidu liikmete üldkoosolek 19.06.2020

TEADE

 MTÜ liikmete üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

MTÜ Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu liikmete üldkoosolek toimub reedel, 19. juunil 2020. aastal algusega kell 11.00 Tartumaal Märjal (Aretuse 2).

Üldkoosoleku päevakord:

11.00–11.15 Koosoleku rakenduslikud protseduurid

  • Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
  • Häältelugemiskomisjoni valimine ja kinnitamine
  • Päevakorra kinnitamine

11.15–12.00 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

  • Tegevusaruanne– tegevjuht Vallo Seera
  • Finantsaruanne- juhatuse esimees Urmas Aava
  • Revisjonikomisjoni aruanne– revisjonikomisjoni esindaja Ants Kuks

12.00–12.20 Ülevaade aretustegevusest 2019. aastal- aretusspetsialist Karmen Tender

12.20–12.40 2020. aasta tegevuskava- tegevjuht Vallo Seera

12.40–13.10 2020. aasta eelarve kava- juhatuse esimees Urmas Aava

13.10–13.40 Lammaste ühismüügist 2020. aastal ja Hollandist aretusmaterjali Eestisse hankimisest– tegevjuht Vallo Seera

13.40–14.00 Kohapeal algatatud küsimused ja arutelu

 

 

Kui välja kuulutatud üldkoosoleku toimumise algusajaks ei ole üldkoosolekule kogunenud nõutav arv Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu liikmeid, siis kutsutakse kokku uus üldkoosolek samal päeval 19. juunil 2020. aastal algusega kell 11.15 samas kohas.

 

Koosolekule tohib tulla ainult siis kui tunnete ennast täiesti tervena,  juhul kui tunnete ennast haigena, või teil esineb haigussümptomeid jääge palun koju !