Eesti Lamba-ja Kitsekasvatajate Liidu üldkoosolek 18.06.2021

MTÜ Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu liikmete üldkoosolek toimub reedel, 18. juunil 2021. aastal algusega kell 11.00 Tartumaal Märjal (Aretuse 2).
Üldkoosoleku päevakord:
11.00–11.15 Koosoleku rakenduslikud protseduurid
• Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
• Häältelugemiskomisjoni valimine ja kinnitamine
• Päevakorra kinnitamine
11.15–12.00 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
• Tegevusaruanne– tegevjuht Vallo Seera
• Finantsaruanne- juhatuse esimees Urmas Aava
• Revisjonikomisjoni aruanne– revisjonikomisjoni esindaja Ants Kuks
12.00–12.20 Ülevaade aretustegevusest 2020. aastal- tegevjuht Vallo Seera
12.20–12.40 2021. aasta tegevuskava- tegevjuht Vallo Seera
12.40–13.10 2021. aasta eelarve kava- juhatuse esimees Urmas Aava
13.10-14.00 ELKL uue juhatuse valimine ja kohvipaus
14.00-14.15 Välja antud raamatust- Marge Salumäe
14.15–14.30 Lammaste ühismüügist 2020-2021 aastal
Kui välja kuulutatud üldkoosoleku toimumise algusajaks ei ole üldkoosolekule kogunenud nõutav arv Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu liikmeid, siis kutsutakse kokku uus üldkoosolek samal päeval 18. juunil 2021. aastal algusega kell 11.15 samas kohas.

NB! Koosolekul tuleb kinni pidada kõikidest COVID-19 leviku tõkestamiseks seatud reeglitest.

Palume koosolekule tulek registreerida :https://surveer.com/s/3WNSLCWJ