Eesti Lamba-ja Kitsekasvatajate Liidu üldkoosolek 2022 toimub 17.06.2022

TEADE

 

MTÜ liikmete üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

MTÜ Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu liikmete üldkoosolek toimub reedel, 17. juunil 2022. aastal algusega kell 11.00 Tartumaal Märjal (Aretuse 2).

Üldkoosoleku päevakord:

11.00–11.15 koosoleku rakenduslikud protseduurid

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Häältelugemiskomisjoni valimine ja kinnitamine

Päevakorra kinnitamine

Revisjonikomisjoni valimine

 

 

11.15–12.00 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Tegevusaruanne– tegevjuht Vallo Seera

Finantsaruanne- juhatuse esimees Urmas Aava

12.00–12.20 Ülevaade aretustegevusest 2021. aastal- tegevjuht Vallo Seera

12.20–12.40 2021. aasta tegevuskava- tegevjuht Vallo Seera

12.40–13.10 2022. aasta eelarve kava- juhatuse esimees Urmas Aava

13.10–13.30 Lammaste ühismüügist 2021-2022 aastal

 

Kui välja kuulutatud üldkoosoleku toimumise algusajaks ei ole üldkoosolekule kogunenud nõutav arv Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu liikmeid, siis kutsutakse kokku uus üldkoosolek samal päeval 17. juunil 2022. aastal algusega kell 11.15 samas kohas.