Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit kuulutab välja konkursi aretustöö koordinaatori ametikoha täitmiseks

Kandidaadilt eeldame:

 • Kandidaat omab kõrgharidust loomakasvatuse/veterinaaria või loodusteaduste vallast
 • Kandidaat valdab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel, mis võimaldab koostööd rahvusvahelisel tasandil
 • Kandidaat omab arvuti kasutamise oskust, ning on suuteline ennast IKT valdkonnas täiendama
 • Kandidaadilt oodatakse koostöövalmidust ja meeskonnas töötamise ning meeskonnatöö järje peal hoidmise oskust, korrektsust asjaajamistes, sihikindlust, loovust ja julgust teha ettepanekuid ja algatada uuendusi
 • Kandidaadilt eeldatakse väga head suhtlemisoskust kõnes ja kirjas
 • Aretuse koordinaatori töö põhieesmärgiks on Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu aretustegevuse koordineerimine ja arendamine

Aretustöö koordinaatori töö sisaldab:

 • Aretusloomade jõudlusandmete kogumist, registreerimist ja töötlemist aretustarkvara Pässu 2.0 abil
 • Aretustarkvara andmebaasis olevate andmete õigsuse kontrollimist ja jõudluskontrolli aluste karjade nõustamist andmete esitamisel ja aretuse andmebaasi kasutamisel
 • Jõudluskontrollialast koostööd Veterinaar- ja Toiduametiga
 • Jõudluskontrollialaste koolituste läbi viimist
 • Jõudluskontrollialase info avaldamist ELKL kodulel
 • Tõuloomade hindamist
 • Farmide nõustamist sobivate loomade leidmisel ja tõumaterjali hankimist välismaalt
 • Aretustoetuse taotlemiseks andmete kogumist ja kontrollimist
 • Aretusprogrammide väljatöötamist ja muutmise koordineerimist, aretusprogrammide Veterinaar- ja Toiduametile esitamist ja kaitsmist

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat ja väljakutseterohket tööd
 • Koolituse ja enesetäienduse võimalusi
 • Paindlikku tööaega

CV  palume saata hiljemalt 01.10.2019 aadressile kontor@lammas.ee