Eesti Lamba-ja Kitsekasvatajate Liit kuulutab välja konkursi tõuraamatu sekretäri leidmiseks

Kandidaadilt eeldame:

 • Kandidaat omab kõrgharidust
 • Kandidaat valdab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel, mis võimaldab koostööd rahvusvahelisel tasandil
 • Kandidaat omab arvuti kasutamise oskust, ning on suuteline ennast IKT valdkonnas täiendama
 • Kandidaadilt oodatakse koostöövalmidust ja meeskonnas töötamise ning meeskonnatöö järje peal hoidmise oskust, korrektsust asjaajamistes, sihikindlust, loovust ja julgust teha ettepanekuid ja algatada uuendusi
 • Kandidaadilt eeldatakse väga head suhtlemisoskust kõnes ja kirjas
 • Tõuraamatu sekretäri töö põhieesmärgiks on Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu aretustegevuse koordineerimine ja arendamine

Tõuraamatu sekretäri töö sisaldab:

 • Aretusloomade jõudlusandmete kogumist, registreerimist ja töötlemist aretustarkvara Pässu 2.0 abil
 • Aretustarkvara andmebaasis olevate andmete õigsuse kontrollimist ja jõudluskontrolli aluste karjade nõustamist andmete esitamisel ja aretuse andmebaasi kasutamisel
 • Jõudluskontrollialast koostööd Põllumajandus- ja Toiduametiga
 • Jõudluskontrollialaste koolituste läbi viimist
 • Jõudluskontrollialase info avaldamist ELKL kodulel
 • Tõuloomade hindamist
 • Farmide nõustamist sobivate loomade leidmisel ja tõumaterjali hankimise abistamist välismaalt
 • Aretustoetuse taotlemiseks andmete kogumist ja kontrollimist
 • Aretusprogrammide väljatöötamist ja muutmise koordineerimist, aretusprogrammide Põllumajandus- ja Toiduametile esitamist ja kaitsmist

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat ja väljakutseterohket tööd
 • Koolituse ja enesetäienduse võimalusi
 • Paindlikku tööaega

CV  palume saata hiljemalt 02.12.2022 aadressile kontor@lammas.ee