Eesti maatõugu lammaste aretusprogramm aastateks 2021-2031 on PTA poolt heaks kiidetud

Marahwa Näddala-Leht kirjutab 13.5.1825: “Olleme ommal maal tännani kaht suggu lambaid tundnud, mis on Saksa ja maa lammas. Wiimane suggu on põhja-maa lammas, ja on wägga hea, et jämmedat willa annab, mis ommane on, et temmost head watlat tehha….Olgu nüüd sellega kuidas on, siis on meie maa lammas, meie kohta arwatud, üks kallis ja tännowäärt Jummala armo kingitus, mis meile ihhokatte ja mu ello tarwituste poolest suurt head ja kassu sadab…”

16.03.2022 kinnitas Põllumajandus- ja Toiduamet Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu (ELKL) poolt esitatud taotluse alusel eesti maalamba tõuks, tõunimetusega eesti maatõugu lammas. Eesti maatõugu lamba nimelühend on EML.

Eesti maalammas on meie kohalik põlistõug, kes kuulub Põhja-Euroopa lühisabalammaste perre. Eesti maalammas on läbi ajaloo kujunenud Eesti looduslikele- ja ilmastikutingimustele vastavaks, on hea söödakasutusega ning suurepärane maastikuhooldaja. Eesti maalammas on hea kohanemisvõimega, heade pidamistingimuste juures terve, hea sigivusega ja pikaealine. Eesti maalambad on intelligentsed ja uudishimulikud. Neil on säilinud tugev karjavaist ja kiire reaktsioon ohuolukordades. Eesti maalammast iseloomustab toitumistarkus. See tähendab, et erinevatel eluperioodidel ja hooaegadel kasutab ta energia saamiseks erinevaid taimi, puude osi (oksi, lehti, koort).

Lammas on praeguse Eesti aladel andnud meile kehakatet ja toitu vähemalt 4500 aastat. Kunagi moodustas maalammas üle-eestilise populatsiooni kuid tänapäeval on säilinud väikesearvuliselt ääremaadel ja saartel. Eesti maalammas on väikese- kuni keskmisekasvuline, peente jalgade ja lühikese sabaga lammas, kellel  on säilinud mitmed põlised tunnused: lühikese karvaga kaetud pea ja jalad, kahekihiline vill, lühike kolmnurkne saba ja luipu laudjas. Osadel loomadel on sarved, tilbad ja esineb villaheide ning villaku värvivahetus. Eesti maalammast iseloomustab suur tõusisene geneetiline mitmekesisus.

Eesti maatõugu lamba aretuspopulatsioon on praegu ca 200 isendit.

 

Eesti maatõugu lamba aretuse eesmärgid on eesti maatõugu lamba genofondi, bioloogilise mitmekesisuse ja maalambaga seotud kultuuripärandi säilitamine.

 

Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit, Kadri Tali kadri.tali@emu.ee, tel. 5019543

ELKL, MTÜ Maadjas, Imbi Jäetma imbi.jaetma@gmail.com, tel. 5280054. www.maalammas.ee