Mida teha kui suurkiskja on rünnanud karja? Soovitusi asjaajamiseks.

Kui karja, mesitarusid või silopalle on rünnanud suurkiskja (pruunkaru, hunt, ilves), siis kahju hüvitamiseks on viivitamatult tarvist teavitada Keskkonnaametit. Teavitada on võimalik järgnevalt:

 • Saada e-kiri aadressil info@keskkonnaamet.ee.
 • Kui e-kirja pole võimalik saata, siis helista E-N kell 9-16 ja R kell 9-14.30 Keskkonnaameti üldtelefonile 662 5999.
 • Muul ajal saad kahjust teada anda ka riigiinfo telefonile 1247.

Teade peab sisaldama:

 • kahjustuse asukoht võimalikult täpselt (maakond, asula, talu nimi või katastrikood);
 • põllukultuuride kahjustumise korral ka põllumassiivi number (haned);
 • kahjustatud koduloom või objekt ning arv (kiskja, hüljes, kotkas, naarits);
 • kahju kannataja telefon ja e-posti aadress.
 • Kahjustuse hindamise jaoks tuleb sündmuskoht hoida võimalikult puutumatuna ning kahjustatud objekte ei tohi sündmuspaigalt liigutada, välja arvatud kui vigastatud loomi on tarvis ravida või hukata.
 • Kui kahju kannataja soovib kahju hüvitamist, peab ta Keskkonnaametile kahju tekkimisest koheselt teada andma. Keskkonnaamet hindab tekkinud kahju ja edastab kahju kannatajale sellekohase hindamisakti. Konkreetse kahju tekitaja selgitab välja Keskkonnaameti määratud ekspert. Pärast akti kättesaamist on võimalik taotleda kahju hüvitamist.
 • Kui ekspert ei saabu mõistliku aja jooksul, siis jäädvustage sündmuspaik pildistades või filmides. Kui leiate jälgi, karvu ja muud seesugust, siis jäädvustage ka need. Jäädvustage hukkunud ja haavatud loomade vigastused ja nende paiknemine territooriumil.

  Kahju hüvitamise taotlemine

  Keskkonnaamet hindab kahjustuse 5 tööpäeva jooksul alates teavitamisest ning esitab hindamisakti koopia kahjusaajale 10 tööpäeva jooksul.

  Kui hindamisakt on koostatud, saab Keskkonnaametile kahju hüvitamiseks esitada kirjaliku taotluse: 

  • kiskjakahjude (hunt, ilves, pruunkaru) puhul ühe kuu jooksul kahjustuse hindamisakti saamise päevast arvates.