Lambakasvatajad otsivad selgust, milline liha on “must liha”

Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu esindajad koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga on kohtunud Veterinaar- ja Toiduameti ning Maaeluministeeriumi esindajatega, et rääkida läbi lammaste ja kitsede kodustapmise, väiketapamajade nõuete ja lambaliha turustamise teema. Lähtuvalt kohtumise tulemustest kutsus Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit kokku Eesti lamba ja kitsekasvatusorganisatsioone koondava nõuandva töörühma antud valdkonna probleemide arutamiseks.

Töörühma kutsuti Eestis tegutsevate lamba ja kitsekasvatusega seotud organisatsioonid, ühistud ja loomakasvatajad. Käesolevaks hetkeks on töörühmaga liitunud 29 ettevõtet ning arutelu on jagatud kolme valdkonda:

  • Lammaste tapmine kodus, omaks tarbeks. Vajalik on kokku leppida selged ja üheselt mõistetavad reeglid, mida peavad järgima nii Veterinaar- ja Toiduamet kui talunik.
  • Lammaste lihtsustatud tapmise kord, mis võimaldaks teha mõistlike kulutuste ja nõuete kohaselt väikesemahulise võimsusega tapamaju/tapapunkte, kus tapetud lambaliha oleks võimalik ametlikult turustada.
  • Lambaturu poliitikad ja strateegiad. Varasemate strateegiate ja poliitikate ülevaatamine (sh lambasektori arengukava) ja rakendusplaan ning täiendavate võimaluste leidmine lambaturu ametlikumaks muutumise soodustamiseks.

Töörühma töö eesmärgiks on kujundada lambakasvatajate ühised arusaamad ja ootused antud teemavaldkonnas, mida Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga saab kasutada alusmaterjalina edasistel teemakokkusaamistel Maaeluministeeriumi ja Veterinaar- ja Toiduametiga.

Teemat kajastab ka tänane “Maaleht” artiklis “Kodus lamba tapmine pole kuritegu ega tähenda alati nn musta liha müüki”

Töörühma juht Mats Meriste koos lleyni tõugu lammastega. Foto: Argo Ingver, Allikas: Maaleht

Info ja küsimused:

Mats Meriste
Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit
Juhatuse aseesimees
Tel 5341 7460
mats@maavillane.ee