Lammaste ja kitsede rõugetest

 

Lammaste ja kitsede rõugetesse suhtugem täie tõsidusega !

 

 

Lammaste ja kitsede rõuged on eriti ohtlik loomataud. Lammaste ja kitsede rõuged on väga nakkav, ägedalt kulgev lammaste ja kitsede haigus, mis iseloomustub naha ja limaskestade mädavillilise lööbega. Haigus levib piisknakkusena otsese kontakti korral loomaga, kellel on limaskestadel haavandunud sõlmjad moodustised. Esmaseks haigustunnuseks palavik, loidus, isutus ning pisarate ja süljevool. Eestis pole lammaste ja kitsede rõugeid diagnoositud.

Kuna haiguse ülekanne võib toimuda ka saastunud seadmete, sõidukite, sööda ja allapanuga, on loomapidajal oluline järgida bioohutusmeetmeid:

– korralda sõidukite sisenemine oma territooriumil nii, et loomadel ei oleks kokkupuudet transpordivahenditega;

– ära luba kõrvalisi isikuid loomapidamishoonesse;

– ära luba välismaalt pärit isikuid loomakasvatushoonesse või loomadega kokku puutuda vähemalt 48 tundi peale nende saabumist riiki;

– vaheta riided ja jalanõud ning pese ja desinfitseeri käed enne loomakasvatushoonesse sisenemist;

– säilita ja hävita loomadelt pärinevaid saadusi nii, et kodu- ja metsloomad ei pääse neile ligi;

– eralda haiged loomad tervetest, haiguse kahtluse korral teavita kohe loomaarsti;

– hoia karja juurde toodavad loomad eraldi vähemalt 30 päeva, sel ajal veendu, et loomad on terved ning luba oma karja ainult terveid loomi.

 

Haiguse kahtlusel tuleb kindlasti teavitada veterinaararsti või kohalikku veterinaarkeskust.