Liidu aretajad said kokku aretajate ümarlaual

Neljapäeval, 14. juunil toimus traditsiooniline Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu aretuse ümarlaud. Kohal oli üle paarkümne aretaja, nii traditsiooniliste tõugude (EV ja ET) kui ka uute, alles tunnustuse saanud lambatõugude (lleyn ja dorper) kasvatajate hulgast. Eesmärgiks oli enne suurt suve olulisemad aretusteemad üheskoos läbi arutada, seda nii aretusseadusandluse poolelt kui ka liidu aretustööga seonduvalt, ning seada uusi sihte.

Päev algas Eesti Maaülikooli söötmisteaduste õppetooli dotsendi Peep Piirsalu loenguga teemal “Pärilikud tunnused lammastel”. Hea meeldetuletus vanadest tõdedest ning samas ka sületäis uusi teadmisi ja mõtlemiskohti. Huvitav oli ka kuulda Maaülikoolis toimuvatest katsetest lammaste eelistuste osas erinevate pidamistingimuste puhul. Kuna uuring veel kestab, siis tulemused on alles selgumas. Ühtlasi esitati küsimusi ja tehti ettepanekuid valdkonna teadusuuringute tõlgendamise ja info kättesaadavuse osas.

Eraldi ettekannete plokk oli ümarlaual seoses aretuse andmebaasi Pässu 2.0 arendustöödega. Andmebaasi arendamises on võetud suund kasutajasõbralikumaks muutmiseks ning ühtlasi peaks see olema aretajale võimalikult mitmekülgne tööriist oma aretusvalikute tegemiseks.

Et andmebaasi arendustel oleks võimalikult tugev tagapõhi, moodustati kohtumisel 12-liikmeline Pässu 2.0 töörühm, kelle ülesandeks saab olema uusi arendusi kavandada ja prioriteete seada, tekkinud probleemidele lahendusi leida ning uusi arendusi testida. Kui liidu liikmete seas on veel töögrupi tööst huvitatuid, siis palume anda enda huvist teada kontor@lammas.ee.

Viimaste olulisemate Pässu 2.0 arenduste hulgas on müügisolevate aretusloomade andmete kuvamine otse andmebaasist liidu kodulehele ning tallede andmete esitamine e-PRIA loomade registrisse Pässu andmete alusel, eesmärgiga hoida kokku aretajate aega. Lisaks on loodud andmebaasi karjahaldustarkvarana kasutamise võimalused ka mitte-jõudluskontrollikarjadele.

Päeva teine pool kulges rohkem konkreetselt liidu siseste aretusega seotud küsimuste lahendamise lainel. Sai arutatud teemat, millal ja kuidas saab loom endale tõunimetuse ja kuidas neid piire selgena hoida. Selgus, et esialgu lihtsana tunduv küsimus ei olnud seda mitte. Lisaks veel jooksvad küsimused seoses aretusväärtuste arvutamise, lammaste liikumisega tõuraamatute vahel (kas loomal võib olla mitu tõuraamatu numbrit?) jne.

Päeva lõpus toimus ka Pässu töörühma esimene kiirnõupidamine ja edasise töökorralduse arutelu.

Päev oli pikk, sisukas ja liit tänab kõiki osalejaid!