Liidu liikmed on oodatud üldkoosolekule

MTÜ Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit liikmete üldkoosolek toimub laupäeval, 10. märtsil 2018. aastal algusega kell 11.00 Tartumaal, Märjal (Aretuse 2).

Üldkoosoleku päevakord:

11.00 – 11.15 Koosoleku rakendamine

  • Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
  • Valimiskomisjoni valimine ja kinnitamine
  • Päevakorra kinnitamine

11.15 – 12.00 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

  • Tegevusaruanne – Katrin Tambet
  • Finantsaruanne – Ants Kuks
  • Revisjonikomisjoni aruanne – Urmas Aava

12.00 – 12.15 Ülevaade aretustegevusest 2017 – Katrin Tähepõld
12.15 – 12.30 2018. aasta tegevuskava – Katrin Tambet
12.30 – 13.00 2018. aasta eelarve kava – Ants Kuks
13.00 – 13.10 Uue juhatuse kandidaatide ülesseadmine

13.10 – 13.50 Lõuna

13.50 – 14.20 Uue juhatuse kandidaatide ülesseadmine jätkub, kandidaatide tutvustamine
14.20 – 14.30  Juhatuse valimised
14.30 – 15.15  Ettekanded

  • Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu tegevus komisjonides ja kodades – Ants Kuks, Priit Hinto, Katrin Tambet
  • Ühisturundamise suundadest 2018. aastal – Rainis Ruusamäe

15.15 – 15.25  Juhatuse esimehe ja aseesimehe määramine
15.25 – 15.45  Revisjonikomisjoni kandidaatide esitamine ja komisjoni valimine
15.45 – 16.00 Kohapeal algatatud küsimused
16.00 Üldkoosoleku lõpp

Kui välja kuulutatud üldkoosoleku toimumise algusajaks ei ole üldkoosolekule kogunenud nõutav arv Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu liikmeid, siis kutsutakse kokku uus üldkoosolek samal päeval, 10. märtsil 2018 algusega kell 11.15 samas kohas.

Lugupidamisega
Ants Kuks
Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu juhatuse esimees