KONSULENDID

Kui olete alles alustav lamba- või kitsekasvataja ja/või vajate nõu, tasub pöörduda konsulendi või nõustaja poole. Allpool olevas tabelis on Maaelu Edendamise Sihtasutusega lepingulises suhtes olevate kehtivat kutsetunnistust omavate lamba- ja kitsekasvatuse konsulentide kontaktid, kelle pakutava nõuandeteenuse kasutamisel on tootjal võimalik taotleda nõuandetoetust.

Loe ka ELKL kuukirjas “Lammas ja Kits” ilmunud artiklit Kes on konsulent, mis on nõuandeteenus ja miks seda kasutada?

Rohkem infot konsulentide ja konsulendisüsteemi osas leiate Maaelu Edendamise Sihtasutuse kodulehelt.

MES lambakasvatuskonsulendid seisuga 19.03.2021

Konsulent Valdkond Piirkond
Ants Kuks
Konsulent
5665 9365
ants.kuks@gmail.com
Lambakasvatus
üle Eesti
Ell Sellis
Konsulent
5238902
selliseell@gmail.com
Lambakasvatus, nõuetele vastavus
üle Eesti
Enel Niin
Konsulent
5099836
enel.niin@vet.agri.ee
Lambakasvatus Raplamaa
Hillar Kalda
Konsulent
515 7133
kaldahillar@gmail.com
Lambakasvatus, nõuetele vastavus
üle Eesti
Katrin Tähepõld
Konsulent
51 990 237
katrintahepold@gmail.com
Lambakasvatus üle Eesti
Liilia Tali
Konsulent
510 0490
liilia.tali@gmail.com
Lambakasvatus
üle Eesti
Tiina Vester
Konsulent
5554 7939
tiina_vester@hotmail.com
Lambakasvatus, nõuetele vastavus, toetuste taotlemine
Hiiumaa, Saaremaa