Kes on konsulent, mis on nõuandeteenus ja miks seda kasutada?

Katrin Tähepõld, konsulent

Konsulent on inimene, kes omab teatud valdkonnas kõrget pädevust — ta käib ennast pidevalt täiendamas, on kursis turul toimuvaga ja omab valdkonnast head ülevaadet. Konsulendiks saamisele on eelnenud mitu aastat valdkonnas tegutsemist, päevi kestnud koolituse läbimine, hulga paberite täitmine ja eksami läbimine kolmeliikmelise komisjoni ees. Lisaks peab konsulent oma pädevust iga 3-5 aasta tagant taastõendama.

Hetkel on Eestis olukord, kus nõustamist toetatakse järgnevas loetelus kuni 90% teenuse hinnast (käibemaksuta): looma- ja taimekasvatus, mahepõllumajandus, metsamajandus, aiandus, mesindus, maaparandus, põllumajandussaaduste töötlemine, keskkonnakaitse ja loodushoid, nõuetele vastavus, töötervishoid ja tööohutus ning toetuste taotlemise. See tähendab, et 41,45€ tunnitasust maksab klient/talunik 4,15€. Kokku saab üks klient aastas võtta nõu kuni kahe täislepingu ehk 3000€ eest nõustamist (millest omanik tasub 10%). Omaniku jaoks on see kuni 72 tundi kõige kõrgemat ja kvaliteetsemat nõu aastas, mida Eestis on võimalik saada. Miks jätta see võimalus kasutamata? Võib-olla teile piisab 10-st tunnist nõuandeteenusest, et lahendada mitu aastat peavalu tekitanud probleem?

Hetkel, kus lamba- ja kitsekasvatus on üsna raskes olukorras, kulub ilmselt igale talunikule ära nõuanne, kuidas kulutusi vähendada ja/või tootlikkust suurendada. Leida üles oma farmi kitsaskohad ning samas otsida võimalused nende lahendamiseks. Algajatele lambakasvatajatele on võimalik jagada kasulikke kontakte, infot neid eesootava kohta jne. Kogenud lambakasvatajale on abiks nõu inimeselt, kes on näinud, mis mujal farmides toimib ja mis mitte. Eks igal konsulendil on ühel või teisel alal rohkem ekspertiisi — kes tunneb paremini looma tervisega seonduvaid küsimusi, kes on pädevam hindamaks sööta ja ratsioone, kes aga mõistab paremini PRIA toetustega seonduvat. Aga endale sobiva inimese leiate kindlasti. Kui konsulendi kasutamise võimalus teis huvi tekitas, siis lisainfo ja konsulendid leiate pikk.ee lehelt.

Värvitäpi saanud lambad vaatavad huviga konsulendi poole, et mida ta nüüd välja mõtleb! Foto: K. Tähepõld

Värvitäpi saanud lambad vaatavad huviga konsulendi poole, et mida ta nüüd välja mõtleb! Foto: K. Tähepõld

Artikli valmimist toetas: